Z histórie o Kúpeľoch Číž

Kúpele Číž majú viac ako 100 –ročnú tradíciu. Pri hĺbení studne v roku 1862 náhodne objavili jódový prameň, ktorý nazvali „Themis“. To dalo podnet na jeho liečebné využitie. Potom vznikla účastnícka spoločnosť, ktorá chcela vybudovať kúpele. Neskôr blízko prameňa „Themis“ začali hĺbiť novú studňu, kde v hĺbke 33 metrov narazili na slanú vodu. Tento prameň nazvali „Hygiea“ . Hĺbenie prebiehalo pod  dohľadom geológa, ktorý vyhĺbil aj studňu 3. Prameňa „Neptun“. Dostatok minerálnej vody v 3 prameňoch umožnil výstavbu kúpeľov. Do 1. Svetovej vojny boli v kúpeľoch Číž dobré liečebné výsledky. Po nej sa rozvoj kúpeľov zastavil. Počas 2. Svetovej vojny rozvoj stagnoval. Ale ojedinelosť výskytu jódovo minerálnej vody podnietil štátnu správu pre rekonštrukciu kúpeľov. Od roku 1956 slúžia kúpele Číž cez celý rok.

Kúpele Číž história